výstava Tibet - Z. Ondomišiová

O výstavě Zuzana Ondomišiová


ZUZANA ONDOMIŠIOVÁ | TIBET – TRADICE A SOUČASNOST NA STŘEŠE SVĚTA

 

V březnu můžete v Mázhausu navštívit výstavu fotografií Zuzany Ondomišiové – Tibet. Autorka dala výstavě podtitul Tradice a současnost na střeše světa.
Fotografie doplní také přednáška věnovaná Tibetu, která se bude konat 17. 3. 2015 v 17.00 v Mázhausu. Výstava Zuzany Ondomišiové bude slavnostně zahájena 3. března v 17 hodin
a potrvá do 30. března.

 

Tibet – tradice a současnost na Střeše světa 

„Výstava fotografií představí obyvatele Tibetu v jejich současném světě, který je ovšem hluboce zakořeněn v minulosti. Původní tibetské náboženství bön i pozdější buddhismus otiskly své učení do každodenního jednání a konání lidí žijících v náročných podmínkách střechy světa a provázelo je historickými a politickými peripetiemi, jimiž procházela jejich země. Fotografie zavedou návštěvníky výstavy do Lhasy i na tibetský venkov, k nomádům i do klášterů, ukážou různé aspekty života,“ představuje svou výstavu Zuzana Ondomišiová.

 

PhDr. Zuzana Ondomišiová je předsedkyní spolku Potala. Vystudovala obor etnografie
a folkloristika na FF UK, již od dob studií se zaměřila na indickou a tibetskou kulturu. Tibet poprvé navštívila v roce 1988 a od té doby se tam vrací.  Spolupracovala na vzniku řady dokumentárních filmů, např. V kruhu znovuzrození, Dotek z druhého břehu (režie Viliam Poltikovič), spolu s fotografem Zdeňkem Thomou vydala publikaci Tibet – země pod ochranou bohů a přispěla do některých dalších knih. Věnuje se i překládání a odborným korekturám textů zaměřených na tibetskou kulturu. V současnosti externě vyučuje na filozofické fakultě Ostravské univerzity.

 

Potala je nestátní nezisková organizace, která se u nás již 15 let věnuje zpřístupňování historie, kultury, náboženství, tradic a způsobu života obyvatel Tibetu a přilehlých oblastí himálajského regionu. Prostřednictvím přednášek, besed, výstav, workshopů, koncertů a vystoupení umělců dává nahlédnout nejen do tradic minulosti, ale přibližuje i současnou situaci obyvatel Himálaje. Potala vydává nepravidelný časopis Tibetské listy a každoročně pořádá FLIM – festival tibetských filmů a filmů o Tibetu - letošní již 8. ročník proběhne v pražském kině Aero od 13. do 15. dubna 2015. Více informací mohou zájemci najít na www.potala.cz .

 

Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské nám. 3, Pardubice,
www.mazhaus.eu, mazhaus@kcpardubice.cz, tel. 777 922 909

Fotogalerie