Romantismus leták web

O výstavě Romantismus


Romantismus – výstava v Mázhausu v rámci Zrcadla umění

13. 6 – 30. 6. 2014, výstavní prostor Mázhaus

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Pardubice – Polabiny budou v červnu vystavovat svá díla v Mázhausu. Výstavu Romantismus, vážící se k celoškolnímu projektu Výpravy do historie, můžete ve výstavním prostoru Mázhaus v Pardubicích zhlédnout od 13. do 30. června, probíhá v rámci festivalu Zrcadlo umění.

Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny je součástí
celoškolního projektu Výpravy do historie, jenž se po renesanci, baroku a klasicismu
z předchozích let zabývá v letošním školním roce romantismem. Výstava Romantismus
probíhá na dvou místech současně – ve výstavním prostoru Mázhaus a v budově ZUŠ
v Lonkově ulici v Polabinách.

„Žáci výtvarného oboru se vydali v týdnu od 19. do 23. 5. 2014 na výtvarné soustředění do Starých Splavů u Máchova jezera, aby tam tvořili a zároveň putovali v duchu romantismu po stopách Karla Hynka Máchy. Velikým zážitkem i inspirací byla pro téměř 50 účastníků soustředění návštěva Máchova jezera, hradu Bezděz i impozantní zříceniny hradu Zvířetice,“ vysvětluje Eva Jebavá ze ZUŠ Polabiny.

Právě u Máchova jezera vznikla mnohá výtvarná díla, která na výstavě spatříte.

„Spolu s dalšími obory školy (hudebním, tanečním a literárně dramatickým) připravuje výtvarný obor společné vystoupení zaměřené na romantismus, předpremiéra programu se uskuteční
v červnu, reprízy na podzim,“ dodává Mgr. Radka Hronová, zástupce ředitele ZUŠ Polabiny.

Výstavu v Mázhausu můžete navštívit od 13. do 30. června.