8

Mázhaus ve svém původním znění je rozměrná místnost zaujímající celou přední část přízemí patrového gotického či renesančního měšťanského domu. Tento prostor byl užíván především k výčepu piva, případně k provozování další obchodní činnosti či řemesla.

S právem výčepu piva souvisí i jeho tradiční označení. „Máz“ je stará objemová jednotka, užívaná především pro pivo, „haus“ znamená německy „dům“, ale v dobových textech jím může být rozuměna také hlavní obytná místnost. V podstatě tedy jde o jakýsi „domov piva“. Nebyl vytápěn. Fungoval též jako komunikační uzel, z něhož směřovaly schody do (obytného) prvního patra a do sklepa, průjezd či průchod do dvora atp. Byl téměř vždy zaklenut, velmi často s použitím asymetricky umístěného středního sloupu. Od ulice či podloubí jej dělila plná zeď prolomená vstupem a oknem či okny.

Mázhausy vznikaly od 13. století jako důsledek vydělení a přesunu obytné složky měšťanského domu do jeho prvního patra. V Pardubicích Mázhaus vystupuje jako výstavní a komunikační prostor města. Projekty i výstavní činnost v prostorách Mázhausu na pardubické radnici navazují na kulturní život v Pardubicích. Program Mázhausu vzniká ve spolupráci s nejrůznějšími neziskovými organizacemi, s amatérskými umělci, či se školami ve městě, které zde nachází prostor pro prezentaci vlastních aktivit a projektů. Součástí programu jsou i interaktivní výstavy či dílny pro děti a mládež.