štědroň 2016 na web

O výstavě Martin Štědroň


Martin Štědroň | grafika

 

V květnu můžete v Mázhausu navštívit výstavu obrazů Martina Štědroně.

„Grafiky jsem začal dělat proto, že mě jako skladatele zajímal tvůrčí proces výtvarné tvorby. Spojení dvou uměleckých světů – výtvarného jako statického (byť vyjadřujícího jakkoliv velkou dynamiku) a hudebního dynamického (byť vyjadřujícího jakkoliv statický klid) se nakonec ukazuje jako velmi nosné pro mou další tvorbu obecně. Hudba a výtvarné umění se začaly vzájemně doplňovat, k některým obrazům vznikaly hudební kompozice jimi inspirované,“ říká o svém díle autor.

Výstava potrvá do neděle 29. 5. 2016.

Fotogalerie