výstava březen

O výstavě JITKA PÍŠOVÁ – SLAVÍKOVÁ


JITKA PÍŠOVÁ – SLAVÍKOVÁ | OLEJOMALBY A KERAMIKA

Pardubická výtvarnice Jitka Píšová-Slavíková je nadaná hned v několika směrech – maluje, pracuje s keramikou, vytváří dřevěné sochy i loutky. V březnu máte možnost vidět její olejomalby a keramické objekty v Mázhausu na Pernštýnském náměstí. Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 1. března v 17 hodin a potrvá do 30. března 2016.

 „Umění je pro mě intimní zpověď duše probíhající skrze ruku do hlíny, skrze ruku a štětec do plátna a skrze ruku a dláto do dřeva.“ Jitka Píšová-Slavíková

 Jitka Píšová výtvarný obor nikdy nestudovala, ale jak sama říká: „…jelikož jsem beran, tak si umím plnit své sny a postupně jsem se dostala k této úžasně osvěžující a naplňující činnosti, která mě vždy katapultuje do jiných světů a dimenzí.“

V roce 1990 docházela do keramického ateliéru Ing. arch. Viléma Lechnera, který ji zasvěcoval do tajů práce na hrnčířském kruhu a práce s glazurami. Setkání s tímto člověkem ji velmi ovlivnilo a posunulo vpřed na její cestě k umění. V roce 1994, kdy dostala své první olejové barvy, začala s malbou. Nejčastěji používá plátno, ale některé techniky raději aplikuje na sololitové desky. Od roku 2004 se věnuje také tesání dřevěných artefaktů. V roce 2006 se pustila do celodřevěných loutek pod vedením výtvarníka arch. Jiřího Šimka. „Jedním slovem jsem autodidakt,“ dodává autorka.

Jitka Píšová-Slavíková žije a pracuje v Pardubicích, s jejími díly se můžete setkat v soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Kanada, Španělsko, Německo, Slovensko, Holandsko, Švýcarsko), má za sebou desítky samostatných i společných výstav.

Napsali o ní…

„V malířské tvorbě pardubické výtvarnice Jitky Píšové-Slavíkové, kde dovede uplatnit svou bohatou invenci a představivost, dominují v posledních letech dva tematické okruhy – postavy dívek, ponejvíce akty – a kočky. Podává je rozmanitými způsoby, jak z hlediska obsahového, tak výtvarného. Nezřídka se obě námětové oblasti setkávají na jedné malbě – dívka s kočkou či kočky a dívka. Obdobné zaměření mají i její dřevěné a keramické plastiky.“

historička umění Dr. Jitka Boučková, Pardubice 2010