Vesmírné cákance Štědroňová

O výstavě Helena Štědroňová | Vesmírné cákance, život tu i tam


Helena Štědroňová – Vesmírné cákance, život tu i tam

1. 12. – 21. 12. 2014, výstavní prostor Mázhaus, vernisáž v pondělí 1. 12. v 17.00

Výstavní prostor Mázhaus vás zve na prosincovou výstavu. Tentokrát půjde o obrazy a kresby malířky Heleny Štědroňové. Výstava s názvem Vesmírné cákance, život tu i tam bude chtít návštěvníka přivést k zamyšlení nad smyslem lidského bytí.  Vernisáž se koná v pondělí 1. 12. 2014 v 17 hodin.

Malířka Helena Štědroňová, pardubický rodačka, vystudovala scénografii v Hradci Králové, věnuje se mj. pedagogické činnosti, scénografii, působí jako kurátorka, účastní se výtvarných seminářů… Svá díla již vystavovala např. na zámku v Ratibořicích či v Litomyšli, v Domě U Jonáše v Pardubicích nebo v Biskupství královéhradeckém. Obrazy, které budou na výstavě
v Mázhausu k vidění, představují tvorbu posledních let, přesněji z let 2012 až 2014. Použitá výtvarná technika – olej a kresba. Výstava potrvá do 21. prosince 2014.

 

Vesmírné cákance, život tu i tam

 

Abstrakce, neboli nefigurativní umění, se rozvíjí kolem roku 1910. Hlavní myšlenkou je odklon od reality (nerealita). Dává přednost subjektivnímu pocitu před objektivním nadhledem. Vyzdvihuje některé znaky výtvarného objektu a jiné naopak potlačuje. Výsledkem je dílo, které nás nutí k přemýšlení a vyvolává v nás určité pocity. Ať už se jedná o pocity pozitivní či negativní.

„Zabývala jsem se hledáním odpovědi na otázku, zda lze posouvat svůj výtvarný projev dalším směrem, tedy jak rozvinout formu projevu i obsah díla a v neposlední řadě objevit pro sebe velmi důležitou složku povzbuzující citové vnímání. Já jsem zvolila a našla formu projevu pomocí abstraktního vyjádření. Ve vnímání a pochopení tématu mají nezastupitelnou roli barvy, které slídí v zákoutích nevědomí a nutí vás prostřednictvím díla souhlasit se vším, co vám předkládá, a přemlouvá vás k pochopení obrazu a snad i souhlasu s ním. Barvy mají ďábelskou moc samy o sobě, uchvátí vás a už se vás nepustí,“ tak promlouvá o své tvorbě sama autorka.

„Téma, to je velmi významná složka výtvarného projevu. Každý hledá ve svém životě téma – kolem sebe, v sobě, neboť se zabývá také smyslem bytí. Je na tuto otázku spousta odpovědí
a každý na tuto otázku čeká (ať vědomě nebo ještě tápe) tu svoji odpověď.  Pokusila jsem se na ni odpovědět nejen sobě, ale přiblížit ji i vám. Důležité je hledat, a když se to povede, i nalézat. Ale dobré je, že za každým více či méně objeveným cílem čeká další cíl – smysl, za kterým prostě musíte jít. A hledání a nalézání je cesta. Důležité je se na této cestě ocitnout a vytrvat,“ vysvětluje Helena Štědroňová.

 

Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské nám. 3, Pardubice,
www.mazhaus.eu, mazhaus@kcpardubice.cz, tel. 777 922 909