A1_MAZHAUS_ADICE_K1

O výstavě Adice


Obrazy a keramika Bohuslavy Lochmanové

Pardubice 18. 2. 2014 | Výstavní prostor Mázhaus zve v dubnu na výstavu obrazů
a keramiky Bohuslavy Lochmanové. Slavnostní zahájení výstavy s názvem Adice
se koná ve čtvrtek 3. dubna v 17 hodin, potrvá do 30. 4. 2014.

Bohuslava Lochmanová v minulosti vystavovala společně s různými umělci, nejčastěji
s Františkem Oplíštilem, tentokrát se jedná o její první samostatnou výstavu, kterou autorka nazvala Adice.

„Z počátku bylo mé výtvarné vyjadřování realistické. Přes koketování se surrealismem jsem se dostala k lehce expresivní malbě. V poslední době mě zaujal akvarel a zkouším různé další techniky (včetně grafických). Nadšená jsem například asfaltem a enkaustikou. Moje motivy vycházejí z toho, co nás obklopuje. Krajina, ve které je lehkost a volnost, lidé a hlavně drobnosti, ke kterým mám vztah. Třeba i negativní. U keramiky tvrdím, že hlína je úžasný materiál, ze kterého se dá udělat takřka všechno. Nechci ji povýšit líbivými glazurami na něco jiného, než na hlínu,“ říká o své tvorbě autorka.

Bohuslava Lochmanová se začala s kresbou a malbou seznamovat už v osmi letech v Osvětové besedě v Pardubicích. Talentovaná mladá dáma pak po maturitě studovala 3 roky
u akademického malíře profesora Ladislava Pejchla převážně olejomalbu. Zároveň získávala zkušenosti s keramikou u profesora Christa. Poté se rok věnovala perspektivě pod vedením architekta Ing. Zavadila a 2 roky kresbě u Pavly Kočové.

V současné době používá různé výtvarné techniky. Již 15 let vyučuje keramiku děti ve výtvarných kroužcích při DDM. Zúčastňuje se plenérů pořádaných Národní galerií v Praze pod vedením akademického malíře doc. Zdeňka Hůly.

S  obrazy i keramikou Bohuslavy Lochmanové se můžete setkat v dubnu ve výstavním prostoru Mázhaus.

Výstavní prostor Mázhaus, Pernštýnské nám. 3, Pardubice,

www.mazhaus.eu, mazhaus@kcpardubice.cz, tel. 777 922 909